آخرین خبرها

اس ام اس آرزو های عاشقانه و احساسی

اس ام اس آرزو های عاشقانه و احساسی

SMS Arezu AsheQane Ehsasi

آرزو دارد که بیند کشته آن بدخو مرا

وه که خواهد کشت آخر آرزوی او مرا

اس ام اس آرزو های عاشقانه و احساسی

SMS Arezu AsheQane Ehsasi

کی ؟ من ؟

آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان

نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی

رهی معیری

اس ام اس آرزو های عاشقانه و احساسی

SMS Arezu AsheQane Ehsasi

ادامه مطلب »

FacebookTwitterGoogle+PrintWhatsAppFriendFeedShare

اس ام اس آرزو برای دوستان

اس ام اس آرزو برای دوستان

SMS Arezu DoosTan

دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم
همه از تو شکر گویم که تویی شکارم امشب

اس ام اس آرزو برای دوستان

SMS Arezu DoosTan

ز بس زخم زبان خوردم
دهان از گفتگو بستم
در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستم

اس ام اس آرزو برای دوستان

SMS Arezu DoosTan

ادامه مطلب »

FacebookTwitterGoogle+PrintWhatsAppFriendFeedShare